Revisjon med kvalitet og service.

- for alle.

Hva kan vi gjøre for deg?

BlueCircle
Revisjon
GreenCircle
Revisjon
Revisjon
Vårt hovedfokus er ordinær revisjon av små og mellomstore selskaper, stiftelser og organisasjoner. Vi har kunder innen alle bransjer.
BlueCircle
Regnskap
GreenCircle
Regnskap
Årsregnskap og skattemelding
Vi har lang erfaring med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for våre kunder. Vi tar også jobben for selskaper som ikke er revisjonspliktige.
BlueCircle
Skatt
GreenCircle
Skatt
Skatterådgivning
Vi kan bistå både selskaper og personer med skattespørsmål og skatteplanlegging.
BlueCircle
Arv
GreenCircle
Arv
Arv og generasjonsskifte
Planlegging av generasjonsskifte kan være vanskelig, og det er mye å tenke på. Vi har god kunnskap om avgiftsspørsmål og generasjonsskifter.
BlueCircle
Fusjon
GreenCircle
Fusjon
Fusjon og Fisjon
Vi kan bistå våre kunder med alt fra planleggingsfase til gjennomføring av fusjoner og fisjoner.
BlueCircle
mva
GreenCircle
mva
Lønn og mva
Vi holder oss løpende oppdatert på regler, og vi kan svare på alle spørsmål angående lønn og merverdiavgift.
BlueCircle
Signering
GreenCircle
Signering
Etablering og omorganisering
Vi kan bistå ved etablering av selskap, uansett om du velger revisjon eller ikke. Vi kan også rådgi om strategisk planlegging og risikostyring i forbindelse med omorganisering.
BlueCircle
Meet
GreenCircle
Meet
Verdivurdering og Due Dilligence
Ved overdragelse eller salg av virksomhet kan det være aktuelt å gjennomføre due dilligence eller verdsettelser. Vi kan bistå med dette så lenge det ikke går på bekostning av vår uavhengighet for våre revisjonsklienter.
BlueCircle
Case
GreenCircle
Case
Attestasjoner
Vi kan gjøre attestasjonsoppdrag etter avtale med kunden. Dette kan for eksempel være forenklet revisjon eller avtalte kontrollhandlinger. Vi gjør også særattestasjoner på f.eks. MVA kompensasjon, klientkonto osv.

Nyheter fra revisorforeningen

Skal utrede forslag om ny foreningslov
Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en gruppe som skal utrede forslag til ny lov om foreninger.
21. oktober kl 14.44
Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene
Vi får en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet.
21. oktober kl 14.33
Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen
Regjeringen foreslår at den nye ordningen med kompensasjon for reiselivsnæringen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.
20. oktober kl 16.38
Satser

Om oss

LST Revisjon AS er et anerkjent revisjonsfirma som ble etablert på Kolbotn høsten 1992.

I tillegg til ordinære revisjonstjenester har vi lang og solid erfaring innen skatterådgivning og bedriftsrådgivning. Vår kundeportefølje består av rundt 500 små og mellomstore bedrifter, samt organisasjoner og stiftelser. Vi har kunder innen alle typer bransjer.


Vi legger stor vekt på å anvende våre generelle kunnskaper og erfaringer på en konstruktiv måte overfor våre kunder.  Vårt ønskemål er å kunne gi positive bidrag til våre kunder i tillegg til den lovbestemte revisjonen.

Vårt forhold til deg som kunde skal være preget av:Tilgjengelige samtalepartnere. Vårt firmas størrelse sikrer et meget nært samarbeid mellom ansvarlige revisorer og medarbeidere.  Vi søker å utfylle hverandre overfor våre kunder, slik at tilgjengelighet og individuell service /oppfølging er optimal, uansett størrelse på kundene.
God tilgang til vårt totale tjenestespekter. Vi tilbyr forskjellige rådgivningstjenester og attestasjonsoppdrag for våre kunder. Rådgivning for egne revisjonsklienter kan være begrenset ved lov, da vår uavhengighet er viktig.
Rask informasjon om endringer i rammebetingelser.  Vi viser til egen link for satser under nyheter.  I tillegg kan du lese nyheter fra revisorforeningen på våre nettsider. Vi har også kundebrev som blir sendt ut, der aktuelle endringer og temaer behandles.
​Kostnadseffektiv revisjon forankret i regler for god revisjonsskikk.

Hvem er vi?

LST Revisjon AS er et anerkjent revisjonsselskap bestående av 10 revisorer og 1 sekretær. Vi holder til i  Sentrumsbygget på Kolbotn. Nedenfor følger en oversikt over våre ansatte.
Christian Eriksen
Revisormedarbeider
Egil Skjefstad
Partner / Statsautorisert revisor
Harald Tettum
Daglig leder / Partner / Registrert revisor
Hege Monica Dokken
Partner / Registrert revisor
Hilde Fiorello
Revisormedarbeider
Jeanette Skovly
Registrert revisor
Margrete Ohnstad
Sekretær / Resepsjon
Marius Seppola
Revisormedarbeider
Per Øyvind Smerkerud
Partner / Registrert revisor
Tina Espestøyl Nonseid
Revisormedarbeider
Trine Moen
Revisormedarbeider

Kundekontroll

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg eller ditt foretak overfor LST Revisjon fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss. 

I tillegg må det gis opplysninger om hvem som er foretakets reelle rettighetshavere.
Gå til kundekontroll for bedrifter
Gå til kundekontroll for privatkunder
Personvernerklæring

Ønsker du å kontakte oss?

LST Revisjon AS
Besøksadresse: Kolbotnveien 7, 1410 Kolbotn

Telefon: 66 80 09 66
E-post: post@lst.no