TJENESTER

SATSER/NYHETER

OM OSS

MØT OSS

KONTAKT

Revisjon med kvalitet og service.

For alle.

Hva kan vi gjøre for deg?

REVISJON

ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER

SKATTERÅDGIVNING

Vårt hovedfokus er ordinær revisjon av små og mellomstore selskaper, stiftelser og organisasjoner. Vi har kunder innen alle bransjer.

Vi har lang erfaring med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for våre kunder.

Vi tar også jobben for selskaper som ikke er revisjonspliktige.

Vi kan bistå både selskaper og personer med skattespørsmål og skatteplanlegging.

ARV OG GENERASJONSSKIFTE

FUSJON OG FISJON

LØNN OG MVA

Planlegging av generasjonsskifte kan være vanskelig, og det er mye å tenke på. Vi har god kunnskap om avgiftsspørsmål og generasjonsskifter.

Vi kan bistå våre kunder med alt  fra planleggingsfase til gjennomføring av fusjoner og fisjoner.

Vi holder oss løpende oppdatert på regler, og vi kan svare på alle spørsmål angående lønn og merverdiavgift.

ETABLERING OG OMORGANISERING

VERDIVURDERING OG DUE DILLIGENCE

ATTESTASJONER

Vi kan bistå ved etablering av selskap, uansett om du velger revisjon eller ikke.

Vi kan også rådgi om strategisk planlegging og risikostyring i forbindelse med omorganisering.

Ved overdragelse eller salg av virksomhet kan det være aktuelt å gjennomføre due dilligence eller verdsettelser.

Vi kan bistå med dette så lenge det ikke  går på bekostning av vår uavhengighet for våre revisjonsklienter.

Vi kan gjøre attestasjonsoppdrag etter avtale med kunden. Dette kan for eksempel være forenklet revisjon eller avtalte kontrollhandlinger. Vi gjør også særattestasjoner på f.eks. MVA kompensasjon, klientkonto osv.

Satser og nyheter

For oppdaterte satser:

Kundebrev

Nyheter fra revisorforeningen:

Om oss

Historikk

LST Revisjon AS er et anerkjent revisjonsfirma som ble etablert på Kolbotn høsten 1992.

 

I tillegg til ordinære revisjonstjenester har vi lang og solid erfaring innen skatterådgivning og bedriftsrådgivning. Vår kundeportefølje består av rundt 500 små og mellomstore bedrifter, samt organisasjoner og stiftelser. Vi har kunder innen alle typer bransjer.

Filosofi

Vi legger stor vekt på å anvende våre generelle kunnskaper og erfaringer på en konstruktiv måte overfor våre kunder.  Vårt ønskemål er å kunne gi positive bidrag til våre kunder i tillegg til den lovbestemte revisjonen.

 

Vårt forhold til deg som kunde skal være preget av:

 

• Tilgjengelige samtalepartnere. Vårt firmas størrelse sikrer et meget nært samarbeid mellom ansvarlige revisorer og medarbeidere.  Vi søker å utfylle hverandre overfor våre kunder, slik at tilgjengelighet og individuell service /oppfølging er optimal, uansett størrelse på kundene.

 

• God tilgang til vårt totale tjenestespekter. Vi tilbyr forskjellige rådgivningstjenester og attestasjonsoppdrag for våre kunder. Rådgivning for egne revisjonsklienter kan være begrenset ved lov, da vår uavhengighet er viktig.

 

• Rask informasjon om endringer i rammebetingelser.  Vi viser til egen link for satser under nyheter.  I tillegg kan du lese nyheter fra revisorforeningen på våre nettsider. Vi har også kundebrev som blir sendt ut, der aktuelle endringer og temaer behandles.

 

• Kostnadseffektiv revisjon forankret i regler for god revisjonsskikk.

 

Hvem er vi?

LST Revisjon AS er et anerkjent revisjonsselskap bestående av 8 revisorer og 1 sekretær. Vi holder til i  Sentrumsbygget på Kolbotn. Nedenfor er en kort presentasjon av våre partnere og en oversikt over våre ansatte.

HARALD TETTUM

EGIL SKJEFSTAD

HEGE MONICA DOKKEN

Daglig leder / Partner

Registrert revisor

Partner

Statsautorisert revisor

Partner

Registrert revisor

Harald Tettum har jobbet i selskapet siden oppstart i 1992, og er vår daglige leder.

Harald tok utdannelsen ved Handelsakademiet og Høyskolen i Oslo.

Egil Skjefstad var med på å stifte selskapet i 1992.

Egil tok utdannelsen ved Høyskolen i Oslo og Høyere Revisorstudium ved Handelshøyskolen i Bergen

Hege Monica Dokken startet å jobbe hos oss i 1996, og ble partner i 2001.

Hege Monica tok revisorutdannelsen ved Høyskolen i Oslo.

66 81 33 66

930 99 191

ht@lst.no

66 81 33 67

930 99 166

es@lst.no

66 81 33 64

930 99 171

hmd@lst.no

Ansatte

Jeanette Skovly

Registrert revisor

66 81 33 63

957 73 002

js@lst.no

Per Øyvind Smerkerud

Registrert revisor

66 81 33 65

412 53 631

pos@lst.no

Hilde Fiorello

Revisormedarbeider

66 81 33 69

920 33 985

hf@lst.no

Trine Moen

Revisormedarbeider

66 81 33 68

975 47 450

tm@lst.no

Christian Eriksen

Revisormedarbeider

66 81 33 60

926 69 034

ce@lst.no

Margrete Ohnstad

Sekretær / Resepsjon

66 80 09 66

907 32 106

mo@lst.no

 

Copyright © 2015 | LST Revisjon AS | PB 259 | 1411 Kolbotn | Org. nr. 964769516 MVA  Foretaksregisteret

Personvernerklæring

Ønsker du å kontakte oss?

Sender melding...

Det oppstod en feil. Vennligst prøv igjen, eller ring oss.

Takk for din henvendelse. Vi vil ta kontakt med deg om kort tid.

Besøksadresse: Kolbotnveien 7, 1410 Kolbotn

Postadresse: Postboks 259, 1411 Kolbotn

 

Telefon: 66 80 09 66

E-post: post@lst.no